Artikel: Afvalsucces voorspellen met leiderschapskwaliteiten

Artikel: Afvalsucces voorspellen met leiderschapskwaliteiten

DOOR Iris Disseldorp / 10-12-2014

Hoe succesvol iemand is in het afvallen en op gewicht blijven is afhankelijk van meerdere factoren. Persoonlijke eigenschappen, ervaring en competenties dragen allemaal bij aan het afvalsucces. Maar zowel uit de theorie als uit mijn persoonlijke ervaring blijkt dat daarnaast leiderschap één van de belangrijkste voorspellers van het afvalsucces is.

Leiderschap is belangrijk omdat het een positieve uitwerking heeft op verschillende vaardigheden. Hoe hoger het leiderschapsvermogen, hoe beter het vermogen om de visie vast te houden, hoe beter men kan prioriteren, en over het algemeen ook beter de win-win kansen kan zien. Hoe ongunstiger de genetische factoren omtrent lichaamsgewicht zijn, hoe belangrijker de rol van leiderschap wordt. Er is altijd sprake van een verband tussen het afvalsucces en leiderschap. Natuurlijk wordt het afvalsucces nog groter als andere zaken meetellen, zoals het vermogen om out of the box te denken of lef te hebben.

Het gaat te ver om te zeggen dat alleen leiderschap bepaalt of iemand een succesvol kan afvallen, maar wanneer iemand minder scoort op leiderschap zullen andere eigenschappen sterker aanwezig moeten zijn om dat te compenseren. Om een dieet succesvol af te ronden zijn doorzettingsvermogen, vermogen om procedure vast te houden, organisatiekwaliteit en motivatievermogen belangrijke middelen om te compenseren. Op omgevingsniveau zijn kwaliteiten als het nemen van verantwoordelijkheid, authentiek zijn, communiceren, initiatieven nemen en doelgerichtheid compenserende eigenschappen.

Je kunt zeker stellen dat goede leiders ook kunnen te kampen hebben met afvallen en op gewicht blijven. Leiderschap is net als bij andere eigenschappen contextafhankelijk. Andere factoren spelen hier waardoor leiderschap in de context gewichtsbeheersing ondergeschikt is geraakt. Niet getreurd, als de leiderschap wat op de achtergrond is geraakt wordt dit doorgaans gecompenseerd met ‘de wil’.

In de trainingen die we geven gaan we in op leiderschap: Op contextniveau kijken we naar en gaan we aan de slag met proactiviteit, het eindpunt, prioritering, (on)afhankelijkheid, samenwerking met een win-win-gedachte, inzicht en communicatie. Deze zaken komen allemaal aan de orde en hebben te maken met leiderschap.

We hebben allerlei eigenschappen aangedragen die leiderschap kunnen compenseren, waardoor je je dus kunt afvragen of het dan wel noodzakelijk is om verstopte leiderschapskwaliteiten in de context gewichtsbeheersing zichtbaar te maken. Ik vind dat nog steeds van wezenlijk belang, vooral omdat de mate van leiderschap ook iets zegt over hoe andere eigenschappen zijn en nog verder ontwikkeld kunnen worden. Tevens is een te laag gebruik van leiderschapskwaliteiten een van de grootste oorzaken van het uiteindelijk niet op gewicht blijven na een dieet. Daarmee blijft leiderschap een grote voorspeller van afvalsucces. Het achterwege laten van het oppoetsen van leiderschapskwaliteiten zou ik dan ook niet adviseren.

Wil je artikelen niet missen, meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Comments are closed.